BF

Bedrijfshulpverlening (BHV) Naslag

3 onderdelen
Deze naslag herhaalt alle theoretische kennis uit het cursuspakket 'Bedrijfshulpverlening (BHV)'. De naslag behandelt de onderwerpen:
- Eerste hulp.
- Basale reanimatie (BLS).
- Brand en ontruimen.

Log in om te zien of deze naslag is geactiveerd. Heb je geen toegang tot dit portaal of deze naslag? Informeer dan bij je opleider.
Eerste hulp
Deze naslag behandelt veelvoorkomende letsels waarbij je eerste hulp kunt bieden. Je leest hoe je letsels kunt herkennen en behandelen.
Eerste hulp
Basale reanimatie
Deze naslag neemt je stap voor stap mee door het BLS algoritme. Je leest wanneer en hoe je moet reanimeren en hoe je een AED toepast.
Basale reanimatie
Brand en ontruimen
Deze naslag neemt je stap voor stap mee door het stappenplan bij calamiteiten op je werk. Je leest de basis over brand, beschikbare blusmiddelen en hoe je een ontruiming inzet.
Brand en ontruimen