BF

Actieve bloedingen

2 onderdelen
Deze cursus behandelt de vaardigheden 'Actieve bloeding afdrukken' en 'Wonddrukverband aanbrengen'. Het is belangrijk om direct en correct te handelen en zo het bloedverlies te beperken door directe druk te geven op de wond. Door het aanbrengen van een wonddrukverband met hulpmiddelen uit een EHBO-koffer kan deze druk behouden blijven. Je leert in deze cursus wanneer en hoe je een wonddrukverband aanbrengt. Tot slot komen complicaties en aandachtspunten aan bod. 

Log in om te zien of deze cursus is geactiveerd. Heb je geen toegang tot dit portaal of deze cursus? Informeer dan bij je opleider.
Theorie
De theorie bevat de lesstof van deze cursus. Het doornemen van de theorie levert een bijdrage aan het totaalresultaat van 25%.
4 hoofdstukken
Kennistoets
De kennistoets bevat een set vragen over de theorie. De kennistoets mag je meerdere malen starten. De hoogste score wordt verwerkt in de berekening. De kennistoets levert een bijdrage aan het totaalresultaat van 75%.